SAMTALSCOACH

VAD ÄR COACHING?

Coachning är det som jag valt att inrikta mig på och det som jag kommer ha som en grund i de projekt och planer jag vill och ska genomföra. Jag kan tänka mig att ni har en del funderingar kring vad coachning faktiskt innebär och hur och när det kan komma att användas. Coachning sker genom samtal där klientens mål och intressen hela tiden står i centrum. Det är klienten själv som har svaren inom sig och en coach arbetar därför med öppna och coachande frågor. Frågor för att tillsammans med klienten plocka fram verktygen mot en önskad förändring. Att arbeta som coach handlar alltså i korta drag om att hjälpa andra att hjälpa sig själva. Mycket handlar om att klienten med hjälp av sin coach skall plocka fram sin inneboende potential. Coachning är en effektiv metod och kan komma att användas i många olika områden.

VAD ÄR KBT OCH ACC?

KBT står för kognitiv beteende coachning och handlar om sambandet mellan känsla, tanke och handling. Inriktningen ligger på vad som är här och nu med fokus på samspelet mellan individen och dennes omgivning. Karaktäristiskt inom KBT är att arbeta med tankemönster och tankesätt samt hur dessa kan komma att förändras. Hur kan tankar, känslor beteende och dess samspel påverkas för att minska lidande och lösa problem?

ACC står för acceptance and commitment coaching och syftar till att klienten skall uppnå ökad psykologisk flexibilitet. ACC bygger på åtta så kallade varianter vilka i korta drag är verklighet, sanning, riktning, målstyrning, kontakt med nuet, observerande jag, kognitiv defusion och acceptans. Målet och fokus inom ACC handlar till stor del om att öka livskvaliteten genom att ändra sitt förhållningssätt till sina egna tankar.

Genom KBT och ACC coachning så kommer du alltså få möjlighet till hjälp för att hjälpa dig själv att nå din fulla potential, se nya perspektiv och ett möjliggörande tänkande.